Việc mua đồng hồ rolex mới hay cũ sẽ tùy thuộc vào mỗi người - Ai đã đăng?