Thi công ống đồng quận 9 đạt thẫm mỹ kỹ thuật cao, giá thành lại rẻ - Ai đã đăng?