[GAME MOBILE]Open Beta game Hoàng Đế sắp được VTC ra mắt cùng sự kiện hấp dẫn ! - Ai đã đăng?