Những quyết định nhanh chóng sẽ tạo ra cảm giác hối tiếc - Ai đã đăng?