Cty sản xuất bia sử dụng trấu thay thế dầu FO - Ai đã đăng?