Phần mềm ERP là gì ? tại sao doanh nghiệp nào cũng muốn có - Ai đã đăng?