Cảm động lắm, tình cảm dành cho con của 1 người Cha - Ai đã đăng?