Cách xin giấy chứng nhận công ty mình là công nhân để mua sim 087 siêu data? - Ai đã đăng?