Quả Hóa Trần Bì đắt giá đến mức nào? - Ai đã đăng?