Nhà máy lọc dầu Dung Quất giảm chi phí hàng triệu USD - Ai đã đăng?