[Game mobile]Hoàng Đế online - có ai vào được không? - Ai đã đăng?