Cha mẹ biếng ăn thì thường di truyền cho con tính khó khăn, kén chọn trong ăn uống. - Ai đã đăng?