Tỉ lệ & kết quả Tottenham vs Liverpool, 02h ngày 2/6/2019 - Ai đã đăng?