Tottenham 0-2 Liverpool: The Kop lên đỉnh châu Âu - Ai đã đăng?