Hướng dẫn xả (rửa) lõi máy lọc nước Kangaroo trước khi sử dụng - Ai đã đăng?