Chuyên gia thẩm mỹ có tiếng tại Singapore chia sẻ lý do mở Viện thẩm mỹ ở Việt Nam - Ai đã đăng?