Đăng Khôi lại làm hoàng tử ballad với “Định mệnh anh yêu em” - Ai đã đăng?