Tinh bột hẹ Heta.q có trị triệt để được táo bón ở trẻ không? - Ai đã đăng?