Hạt giống rau má lá nhỏ tái sinh, 5-10 năm thay chân. - Ai đã đăng?