4 tính năng quen thuộc sắp biến mất trên Galaxy Note 10 - Ai đã đăng?