Mẹ có biết: Thiếu vitamin c trẻ sẽ không thể phát triển khỏe mạnh? - Ai đã đăng?