Sản xuất lon thiếc đựng sơn 1 lít, lon sơn 4 lít, lon đựng dung môi 5 lít, lon thiếc - Ai đã đăng?