Thời gian chữa tủy hoàn tất cho một chiếc răng thường sẽ mất nhiều thời gian bởi nó c - Ai đã đăng?