Tại sao nên dùng máy lạnh tủ đứng LG lắp đặt cho nhà xưởng, hội trường tốt hơn dòng # - Ai đã đăng?