Sản xuất logo, móc khóa nhựa dẻo, nhãn may nhựa dẻo, quai dép, thẻ treo hành lý - Ai đã đăng?