Nhà xưởng , nhà ăn , hội trường nên lắp máy lạnh tủ đứng LG hay Reetech ? - Ai đã đăng?