Bán Điều hòa nhật bản National CS-284XB2, ôxi, Auto clean - Ai đã đăng?