Định kiến về sự có sẵn : Tại sao con người mua vé số. - Ai đã đăng?