Pallet nhựa chân cốc được sử dụng bằng nhựa nguyên sinh HDPE - Ai đã đăng?