Sản xuất logo nhựa dẻo ngành may, vật phẩm quảng cáo nhựa dẻo, vòng đeo tay, đế lót.. - Ai đã đăng?