Điều hòa nội địa nhật bản Fujitsu Inverter, Nguyên bản - Ai đã đăng?