bộ kẹp phuy Tải trọng nâng: 720kg, nâng 2 phuy một lúc - Ai đã đăng?