Điều hòa LG thực sự lọc được không khí không? - Ai đã đăng?