Vừa là đối thủ, Pep & Klopp lại ủng hộ nhau trên mặt báo - Ai đã đăng?