Bơm trục vít nào có nhiều ứng dụng nhất? - Ai đã đăng?