Chuyển nhượng HOT 7/8: CLB Mỹ nhắm SAO Arsenal thay Rooney - Ai đã đăng?