Ảnh formex - Chống ẩm rất tiện mang đi xa, Treo được trên tường thạch cao - Đẹp mịn.. - Ai đã đăng?