Sử dụng hãng máy lạnh tủ đứng ( LG , Daikin)nào tốt nhất cho văn phòng - Ai đã đăng?