Máy cán dài khô mực, Máy cán mực quay tay, Máy nướng khô mực - Ai đã đăng?