Men vi sinh Byobaby Gold có dùng được cho bé dưới 1 tuổi? - Ai đã đăng?