Lucky88: Mourinho suýt khóc khi thừa nhận "rất nhớ bóng đá" - Ai đã đăng?