Lucky88: Trần Quyết Chiến xuất sắc vào bán kết giải 3CC Survival Masters - Ai đã đăng?