Emery không vội vàng với Ozil và Xhaka - Ai đã đăng?