Malaysia, Điểm đến du học lý tưởng bậc nhất châu Á - Ai đã đăng?