Share Deal Ngon Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus giảm giá trực tiếp tại Phong Vũ - Ai đã đăng?