Thái Lan vs Việt Nam: Thammasat - giờ chúng tôi đã khác - Ai đã đăng?