Lucky88: Cùng bỏ lỡ nhiều cơ hội, Việt Nam hòa Thái Lan không bàn thắng - Ai đã đăng?