Tip free Anh vs Bulgaria (VL EURO - 23h ngày 7/9) - Ai đã đăng?