CHÚ Ý: Cược ĐỀ XUẤT ngày thứ 7 đã lên sóng - Ai đã đăng?