Giá hấp dẫn cho tháng 9 khi mua từ 2 bộ máy lạnh tủ đứng tại đây - Ai đã đăng?